****************************************************************************************

Ділова гра-проект “Експертиза забезпечення якості вищої освіти” (13.12.2017)

*****************************************************************************************

Семінар_8

****************************************************************************************

Лекція_6

Семінар_6

*****************************************************************************************

Лекція_5

Семінар-5

*****************************************************************************************

Лекція 4

Семінар_4

*****************************************************************************************

Лекція 3

Семінар 3

Кількісні методи експертного оцінювання

*****************************************************************************************

Лекція 2

Семінар 2

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти

Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд

Забезпечення якості у системі професійної освіти і навчання

*******************************************************************************************

Лекція 1

Семінар 1

Лісабонська конвенція

Копенгагенська декларація

Сорбонська декларація