Вибачте цей текст доступний тільки в “Англійська”.

Модуль «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу» програми «Еразмус+: Жан Моне»

Мета проекту: забезпечити теоретичну та практичну підготовку майбутніх докторів філософії (Ph.D) щодо забезпечення якості вищої

освіти та її експертного супроводу в Україні з урахуванням досвіду країн ЄС.

Завдання:

  1. Оволодіння майбутніми докторами філософії (Ph.D) системою знань з питань якості вищої освіти та експертного супроводу її забезпечення в країнах ЄС.
  2. Засвоєння майбутніми докторами філософії (Ph.D) основних європейських стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти.
  3. Опанування майбутніми докторами філософії (Ph.D) технологій експертного супроводу забезпечення якості вищої освіти.
  4. Популяризація прогресивного досвіду ЄС з питань якості вищої освіти та експертного супроводу її забезпечення.

Координатор проекту: С.О. Сисоєва

Термін реалізації: вересень 2017 – серпень 2020 р.

Діяльність фінансується Європейським Союзом.

*****************************************************************************************************************************

Проектна команда:

Світлана СИСОЄВА – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України (e-mail:   s.sysoieva@kubg.edu.ua; phone: (044) 426-84-05 )

Ірина СОКОЛОВА – доктор педагогічних наук, професор   (e-mail:  i.sokolova@mdu.in.ua)

Олена ЛОКШИНА доктор педагогічних наук, професор  (e-mail: <luve2001@hotmail.com>)

Ніна БАТЕЧКО – доктор педагогічних наук, доцент  (e-mail:  n.batechko@kubg.edu.ua)

Людмила КОЗАК – доктор педагогічних наук, доцент (e-mail:  l.kozak@kubg.edu.ua)

Наталія МОСЬПАН – кандидат педагогічних наук, доцент (e-mail: n.mospan@kubg.edu.ua)

Ілона ТРИГУБ науковий співробітник (e-mail:  i.tryhub@kubg.edu.ua)

Юлія ГРИЩУК  науковий співробітник (e-mail:  y.hryshchuk@kubg.edu.ua)